Sztangi, gryfy
sztangi1wsztangi2
sztangi3m

sztangi5

NOWO Sztanga z uchwytem yroskopowym

sztanga7Gryf olipmijski

gryf_olimp1

Gryf z chwytem neutralnym - klatka,triceps

sztangi6